ผู้บริหาร

นายเกษม บูหัส
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิ้งภายใน
ลิ้งค์น่าสนใจ
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนวัดขุนตัดหวาย ขุนตัดหวาย จะนะ
2 โรงเรียนบ้านทุ่งนาเคียน ขุนตัดหวาย จะนะ
3 โรงเรียนบ้านควนหัวช้าง คลองเปียะ จะนะ
4 โรงเรียนวัดช่องเขา คลองเปียะ จะนะ
5 โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด คลองเปียะ จะนะ
6 โรงเรียนวัดนาปรือ คู จะนะ
7 โรงเรียนบ้านคูศักดิ์สิทธิ์ คู จะนะ
8 โรงเรียนบ้านโหนด คู จะนะ
9 โรงเรียนชุมชนบ้านทางควาย จะโหนง จะนะ
10 โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม จะโหนง จะนะ
11 โรงเรียนชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ 222 จะโหนง จะนะ
12 โรงเรียนบ้านเขาจันทร์ จะโหนง จะนะ
13 โรงเรียนบ้านปากช่อง จะโหนง จะนะ
14 โรงเรียนบ้านป่างาม ตลิ่งชัน จะนะ
15 โรงเรียนบ้านนนท์ ตลิ่งชัน จะนะ
16 โรงเรียนบ้านสุเหร่า ตลิ่งชัน จะนะ
17 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ตลิ่งชัน จะนะ
18 โรงเรียนบ้านสะพานหัก ท่าหมอไทร จะนะ
19 โรงเรียนเหมืองควนกรด ท่าหมอไทร จะนะ
20 โรงเรียนบ้านท่าหมาก ท่าหมอไทร จะนะ 074300251
21 โรงเรียนบ้านแพร้ว ท่าหมอไทร จะนะ
22 โรงเรียนกระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ ฯ ท่าหมอไทร จะนะ
23 โรงเรียนบ้านช้างคลอด ท่าหมอไทร จะนะ
24 โรงเรียนชุมชนบ้านนาทับ นาทับ จะนะ
25 โรงเรียนบ้านม้างอน นาทับ จะนะ 074-300107
26 โรงเรียนบ้านท่าคลอง นาทับ จะนะ
27 โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ นาทับ จะนะ
28 โรงเรียนบ้านนาหว้า นาหว้า จะนะ
29 โรงเรียนบ้านควนไม้ไผ่ นาหว้า จะนะ
30 โรงเรียนบ้านเกาะทาก นาหว้า จะนะ
31 โรงเรียนวัดประจ่า นาหว้า จะนะ
32 โรงเรียนบ้านหว้าหลัง นาหว้า จะนะ
33 โรงเรียนบ้านควนขี้แรด นาหว้า จะนะ
34 โรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาว น้ำขาว จะนะ
35 โรงเรียนบ้านโคกม้า บ้านนา จะนะ 074-300209
36 โรงเรียนสุทธิรักษ์ บ้านนา จะนะ 074-207407
37 โรงเรียนบ้านนา บ้านนา จะนะ 0812778397
38 โรงเรียนบ้านลางา บ้านนา จะนะ
39 โรงเรียนบ้านนํ้าเค็ม บ้านนา จะนะ 074-300108
40 โรงเรียนบ้านป่าชิง ป่าชิง จะนะ
41 โรงเรียนวัดบ้านไร่ ป่าชิง จะนะ 074-300244
42 โรงเรียนวัดทุ่งพระ ป่าชิง จะนะ -
43 โรงเรียนบ้านปากบาง สะกอม จะนะ
44 โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ สะกอม จะนะ
45 โรงเรียนบ้านสะกอม สะกอม จะนะ
46 โรงเรียนจะนะวิทยา สะกอม จะนะ
47 โรงเรียนบ้านบ่อโชน สะกอม จะนะ
48 โรงเรียนบ้านเลียบ สะกอม จะนะ
49 โรงเรียนบ้านทรายขาว สะพานไม้แก่น จะนะ
50 โรงเรียนวัดเกษมรัตน์ สะพานไม้แก่น จะนะ
51 โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น สะพานไม้แก่น จะนะ
52 โรงเรียนบ้านทุ่งครก แค จะนะ
53 โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ แค จะนะ
54 โรงเรียนบ้านแค แค จะนะ
55 โรงเรียนบ้านเก่า คลองกวาง นาทวี
56 โรงเรียนบ้านนาปรัง คลองกวาง นาทวี
57 โรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง คลองกวาง นาทวี -
58 โรงเรียนอายุรกิจโกศล คลองทราย นาทวี
59 โรงเรียนวัดลําพดจินดาราม คลองทราย นาทวี
60 โรงเรียนนาทวีวิทยาคม คลองทราย นาทวี
61 โรงเรียนบ้านลําชิง คลองทราย นาทวี 074-801679
62 โรงเรียนศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์ คลองทราย นาทวี
63 โรงเรียนบ้านโต้นนท์ คลองทราย นาทวี
64 โรงเรียนบ้านวังบวบ ฉาง นาทวี
65 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา ฉาง นาทวี 074-536206
66 โรงเรียนบ้านกะทิง ทับช้าง นาทวี
67 โรงเรียนวัดบ้านลุ่ม ทับช้าง นาทวี
68 โรงเรียนวัดวังไทร ทับช้าง นาทวี
69 โรงเรียนวัดท่าประดู่ ท่าประดู่ นาทวี
70 โรงเรียนบ้านพอบิด ท่าประดู่ นาทวี
71 โรงเรียนวัดทุ่งข่า ท่าประดู่ นาทวี
72 โรงเรียนบ้านเคลียง นาทวี นาทวี
73 โรงเรียนชุมชนวัดปลักชะเมา นาทวี นาทวี
74 โรงเรียนสายชล นาทวี นาทวี 074-371522
75 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ปลายรํา นาทวี นาทวี
76 โรงเรียนบ้านนาทวี นาทวี นาทวี 074371015
77 โรงเรียนบ้านทุ่งนํ้าขาว นาทวี นาทวี
78 โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน(บ้านพลีใต้) นาทวี นาทวี
79 โรงเรียนบ้านลําลอง นาทวี นาทวี
80 โรงเรียนวัดนาหมอศรี นาหมอศรี นาทวี
81 โรงเรียนบ้านโมย นาหมอศรี นาทวี
82 โรงเรียนบ้านประกอบ ประกอบ นาทวี
83 โรงเรียนทองอยู่นุตกูล ประกอบ นาทวี
84 โรงเรียนบ้านพรุหวา ประกอบ นาทวี 074300154
85 โรงเรียนบ้านสม็อง ปลักหนู นาทวี
86 โรงเรียนบ้านป่าเร็ด ปลักหนู นาทวี
87 โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน (วันครู 2503) สะท้อน นาทวี (074) 372830
88 โรงเรียนประสิทธิ์ทวีสิน 2 สะท้อน นาทวี 074300158
89 โรงเรียนบ้านสะพานเคียน สะท้อน นาทวี
90 โรงเรียนบ้านป็อง สะท้อน นาทวี
91 โรงเรียนโรงเรียนบ้านทับยาง คูหา สะบ้าย้อย
92 โรงเรียนบ้านคูหา คูหา สะบ้าย้อย
93 โรงเรียนบ้านห้วยเต่า คูหา สะบ้าย้อย
94 โรงเรียนบ้านล่องควน คูหา สะบ้าย้อย
95 โรงเรียนบ้านทัพหลวง คูหา สะบ้าย้อย
96 โรงเรียนบ้านมุนี จะแหน สะบ้าย้อย
97 โรงเรียนบ้านนาจะแหน จะแหน สะบ้าย้อย
98 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ จะแหน สะบ้าย้อย
99 โรงเรียนบ้านฉลุง ทุ่งพอ สะบ้าย้อย
100 โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง ทุ่งพอ สะบ้าย้อย
101 โรงเรียนบ้านโคกสิเหรง ทุ่งพอ สะบ้าย้อย
102 โรงเรียนบ้านเมาะลาแต ทุ่งพอ สะบ้าย้อย
103 โรงเรียนบ้านโคกตก ทุ่งพอ สะบ้าย้อย
104 โรงเรียนบ้านสุโสะ ธารคีรี สะบ้าย้อย
105 โรงเรียนบ้านบาโหย บาโหย สะบ้าย้อย
106 โรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา 1 บาโหย สะบ้าย้อย
107 โรงเรียนบ้านห้วยบอน บ้านโหนด สะบ้าย้อย
108 โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน บ้านโหนด สะบ้าย้อย 0872922019
109 โรงเรียนบ้านนาม่วง บ้านโหนด สะบ้าย้อย
110 โรงเรียนบ้านไร่ สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย 074-300203
111 โรงเรียนสะบ้าย้อย สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย
112 โรงเรียนบ้านปลักบ่อ สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย
113 โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย
114 โรงเรียนอนุบาลรุ่งภิญโญ สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย
115 โรงเรียนบ้านทําเนียบ สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย
116 โรงเรียนบ้านบ่อทอง สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย
117 โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา เขาแดง สะบ้าย้อย
118 โรงเรียนมหิดล เขาแดง สะบ้าย้อย
119 โรงเรียนบ้านทุ่งไพล เขาแดง สะบ้าย้อย
120 โรงเรียนบ้านถํ้าตลอด เขาแดง สะบ้าย้อย
121 โรงเรียนบ้านท่า เปียน สะบ้าย้อย
122 โรงเรียนบ้านเก่า เปียน สะบ้าย้อย
123 โรงเรียนอุทยานอุทิศ เปียน สะบ้าย้อย
124 โรงเรียนบ้านควนหรัน เปียน สะบ้าย้อย
125 โรงเรียนวัดยางทอง (รัตนประชานุกูล) ทุ่งหมอ สะเดา (074) 585184
126 โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา ทุ่งหมอ สะเดา 074585187
127 โรงเรียนชาติตระการโกศล ทุ่งหมอ สะเดา 074-300176
128 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง ท่าโพธิ์ สะเดา 074 541 913
129 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ ท่าโพธิ์ สะเดา
130 โรงเรียนบ้านตะเคียนเภา ปริก สะเดา 074-300263
131 โรงเรียนบ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร) ปริก สะเดา 074298014
132 โรงเรียนบ้านหัวถนน ปริก สะเดา
133 โรงเรียนบ้านยางเกาะ ปริก สะเดา
134 โรงเรียนบ้านใหม่ ปริก สะเดา
135 โรงเรียนบ้านควนเสม็ด ปริก สะเดา
136 โรงเรียนบ้านปริกใต้ ปริก สะเดา
137 โรงเรียนอนุบาลแก้วบุตร-คูสกุล ปาดังเบซาร์ สะเดา
138 โรงเรียนสมาคมไทยผลิตยา 2 ปาดังเบซาร์ สะเดา
139 โรงเรียนต.ช.ด.ทุ่งไม้ด้วน 1 ปาดังเบซาร์ สะเดา
140 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบาโรย ปาดังเบซาร์ สะเดา 0864890020
141 โรงเรียนบ้านไร่ (ตระเวนชายแดนอนุสรณ์) ปาดังเบซาร์ สะเดา 0862907653
142 โรงเรียนสุขเกษมวิทยา ปาดังเบซาร์ สะเดา 074-521750
143 โรงเรียนสังวาลย์วิท 2 ปาดังเบซาร์ สะเดา
144 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง ปาดังเบซาร์ สะเดา
145 โรงเรียนบ้านท่าข่อย ปาดังเบซาร์ สะเดา
146 โรงเรียนปาดังติณสูลานนท์ ปาดังเบซาร์ สะเดา
147 โรงเรียนบ้านระตะ พังลา สะเดา (074) 541766
148 โรงเรียนบ้านพังลา พังลา สะเดา
149 โรงเรียนวงศ์วิทย์ พังลา สะเดา
150 โรงเรียนบ้านคลองแงะ พังลา สะเดา (074) 541163
151 โรงเรียนวัดม่วงก็อง พังลา สะเดา
152 โรงเรียนอนุบาลวงศ์วิทย์ พังลา สะเดา
153 โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) พังลา สะเดา 074-541163
154 โรงเรียนสะเดา(ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์) สะเดา สะเดา
155 โรงเรียนอนุบาลเสนพงศ์ สะเดา สะเดา
156 โรงเรียนเสนพงศ์ สะเดา สะเดา
157 โรงเรียนสามัคคีศาสน์วิทยา สำนักขาม สะเดา 0803962352
158 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม สำนักขาม สะเดา (074) 398929
159 โรงเรียนบ้านทับโกบ สำนักขาม สะเดา
160 โรงเรียนบ้านพรุเตียว สำนักขาม สะเดา
161 โรงเรียนบ้านหน่ำฮั้ว สำนักขาม สะเดา
162 โรงเรียนบ้านสํานักขาม สำนักขาม สะเดา
163 โรงเรียนบ้านม่วง สำนักแต้ว สะเดา
164 โรงเรียนบ้านนํ้าลัด สำนักแต้ว สะเดา
165 โรงเรียนวัดห้วยคู สำนักแต้ว สะเดา
166 โรงเรียนบ้านเกาะค่าง สำนักแต้ว สะเดา
167 โรงเรียนบ้านควนตานี สำนักแต้ว สะเดา
168 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 80 (ชุมชนบ้านวังปริง) เขามีเกียรติ สะเดา
169 โรงเรียนบ้านสํานักหว้า เขามีเกียรติ สะเดา
170 โรงเรียนวัดเขามีเกียรติ เขามีเกียรติ สะเดา (074)542374
171 โรงเรียนบ้านใหม่ ท่าม่วง เทพา
172 โรงเรียนบ้านโคกกอ ท่าม่วง เทพา
173 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย ท่าม่วง เทพา
174 โรงเรียนบ้านกระอาน ท่าม่วง เทพา
175 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 ท่าม่วง เทพา 074-318264
176 โรงเรียนบ้านควนหรัน ท่าม่วง เทพา
177 โรงเรียนบ้านนาจวก ท่าม่วง เทพา
178 โรงเรียนบ้านพรุชิง ท่าม่วง เทพา
179 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา ท่าม่วง เทพา
180 โรงเรียนบ้านท่าม่วง ท่าม่วง เทพา
181 โรงเรียนบ้านคลองประดู่ ปากบาง เทพา
182 โรงเรียนบ้านบ่อเตย ปากบาง เทพา
183 โรงเรียนบ้านตูหยง ปากบาง เทพา -
184 โรงเรียนบ้านคลองขุด ปากบาง เทพา
185 โรงเรียนบ้านควนตีหมุน ปากบาง เทพา
186 โรงเรียนบ้านตาแปด ปากบาง เทพา
187 โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง ปากบาง เทพา
188 โรงเรียนบ้านท่าไทร ลำไพล เทพา
189 โรงเรียนบ้านลำไพล ลำไพล เทพา
190 โรงเรียนบ้านแม่ที ลำไพล เทพา
191 โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ ลำไพล เทพา
192 โรงเรียนบ้านลำเปา ลำไพล เทพา
193 โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ ลำไพล เทพา
194 โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ ลำไพล เทพา
195 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ ลำไพล เทพา
196 โรงเรียนวัดปริก ลำไพล เทพา
197 โรงเรียนบ้านควนหมาก วังใหญ่ เทพา
198 โรงเรียนวัดคลองยอ วังใหญ่ เทพา 081-9590852
199 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ วังใหญ่ เทพา
200 โรงเรียนบ้านเขาน้อย สะกอม เทพา
201 โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ สะกอม เทพา
202 โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี สะกอม เทพา
203 โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม สะกอม เทพา
204 โรงเรียนบ้านแซะ สะกอม เทพา
205 โรงเรียนบ้านสวรรค์ สะกอม เทพา 074300242
206 โรงเรียนบ้านม่วงถํ้า สะกอม เทพา 074300137
207 โรงเรียนบ้านพรุตู เกาะสะบ้า เทพา
208 โรงเรียนบ้านโคกพยอม เกาะสะบ้า เทพา
209 โรงเรียนบ้านบ่อนํ้าส้ม เกาะสะบ้า เทพา
210 โรงเรียนวัดนิคมประสาท (บุญชอบ สาครินทร์) เกาะสะบ้า เทพา
211 โรงเรียนบ้านกรงอิตํา เกาะสะบ้า เทพา
212 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 3 เทพา เทพา
213 โรงเรียนอนุบาลเทพา เทพา เทพา
214 โรงเรียนบ้านเทพา เทพา เทพา
215 โรงเรียนบ้านป่าโอน เทพา เทพา
216 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4 เทพา เทพา
217 โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ เทพา เทพา 074300240
218 โรงเรียนบ้านพระพุทธ เทพา เทพา
219 โรงเรียนบ้านป่ากอ เทพา เทพา