ปฐมวัย

นางสาวศศินา ยศดำ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางสุภาณี พูลช่วย
ครู คศ.3

นางสาวรุจิรา ศีลบุตร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวเกศรา ดำชู
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางพิรานันท์ เหร็ม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวจันจิรา ทองช่วย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางสาวจิตรลดา จุลนวล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางตือเราะ หนิเร่
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวพัณณิตา ไชยชนะ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1