กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางวัลลา ชุมแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางเสาวรส เพิ่มพูล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางบุญรินทร์ คำทองแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวเสาวลักษณ์ กิตติวรึณโรจน์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวอโรญา สังข์สุวรรณ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1