กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางวัลลา ชุมแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางเสาวรส เพิ่มพูล
ครู คศ.3

นางบุญรินทร์ คำทองแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางปวีณา ตาเฮร์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวเสาวลักษณ์ กิตติวรุณโรจน์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวอโรญา สังข์สุวรรณ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1