คณะผู้บริหาร

นายเกษม บูหัส
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายมูฮำหมัด หมะประสิทธิ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

กรองกานต์ จันทร์นก
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา