ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายเกษม บูหัส
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :