เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายนุยูม หัดยี
เจ้าหน้าที่ธุรการ