โครงการอิสลามแบบเข้ม

นางอุษา ยะมันยะ
พนักงานราชการ
หัวหน้าโครงการอิสลามแบบเข้ม

นายอับดุลฮากีม ดอเลาะแซ
วิทยากรอิสลามแบบเข้ม
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวรอฮาณีย์ หนิหมะ
วิทยากรอิสลามแบบเข้ม
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นายอนัส หาหมาน
วิทยากรอิสลามแบบเข้ม

นางสาวนุรราตี อูเซ็ง
วิทยากรอิสลามแบบเข้ม