กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางกอซีย๊ะ ผอมเขียว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นายโชค บุญเรือง
ครู คศ.3

นายม่าดน จันอิ
พนักงานราชการ

นางสาวกาญจนา หมัดอาด้ำ
พนักงานราชการ