คณะผู้บริหาร

นายเกษม บูหัส
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายมูฮำหมัด หมะประสิทธิ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา