โครงการ(MEP)

นางนัดดา หนุนอนันต์
ครู คศ.3
หัวหน้าโครงการ(MEP)
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นายสน ทองนุ้ย
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางกอซีย๊ะ ผอมเขียว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางอำมริสา นิติธรรมตระกูล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นายวิชวัชร ลังคง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวอัสนา อาฆง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวลีซา บินฮะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวอโรญา สังข์สุวรรณ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายภัคธร ไมสัน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

Mr. Sanjiv Bhatia
ครูจ้างสอนชาวต่างชาติ

Mrs.Jeanette Sobrestante Sumugat
ครูจ้างสอนชาวต่างชาติ