รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : อุสมาน ดินอะ (มัง)
ปีที่จบ : 2533   รุ่น :
อีเมล์ : usaman.d@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บมจ. กสท โทรคมนาคม
ตำแหน่ง : วิศวกร 8
ที่อยู่ที่ทำงาน

: สำนักงานบริการลูกค้า กสท ภูเก็ต เลขที่ 112/2 ถ.พังงา ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

วันที่บันทึกข้อมูล : 19 ก.ย. 2560,09:30 น.   หมายเลขไอพี : 159.192.250.64


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล