รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : เอกรัฐ เล๊าะยิ (ชิกเก้น,เก้น)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : 99
อีเมล์ : Aekkarat.lohyi@gmail.com
เว็บไซต์ : -
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : โรงเรียนพลวิทยา
ตำแหน่ง : ม.3 นักเรียน 2560
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 19 ถนนเพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

วันที่บันทึกข้อมูล : 19 ส.ค. 2559,20:17 น.   หมายเลขไอพี : 182.232.165.232


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล