รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายสมเดช ยีหลี (เซะ)
ปีที่จบ : 2506   รุ่น : ป.7
อีเมล์ : somdechjeeley@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : สพป.สข.เขต3
ตำแหน่ง : ครูบำนาญ
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 2 ม.2 ซ.เฑียรกาญจน์-ยีหลี ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.บานนา อ.จะนะ จ.สงขลา

วันที่บันทึกข้อมูล : 24 มิ.ย. 2558,19:44 น.   หมายเลขไอพี : 113.53.12.239


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล